Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Lymfeknutedisseksjon ved non-melanom hudkreft

Oppfølging

Drenet beholdes i 5–10 dager eller til væskemengden er redusert til 40–50 ml per døgn.

Komplikasjoner

  • Postoperative seromer – disse tappes sterilt
  • Nervesmerter og dysfunksjoner – ofte forbigående
  • Kantnekrose, lymfødem og sårinfeksjoner – noe hyppigere ved lymfeknutedisseksjon i lyske
  • Dyp venetrombose i leggen

Lymfødem er en alvorlig og varig komplikasjon, og forekommer hos cirka 20 % av pasientene etter lymfeknutedisseksjon i lyske.

Etter lymfeknutedisseksjon i lyske anbefales det at pasienten ligger med hevet fotende de første tre månedene etter operasjon, og i samme periode bruker elastiske strømper dag og natt. De tre neste månedene kan det gjøres en gradvis avvikling i bruken av strømper.

Fysioterapi

Fysioterapi etter operasjon er viktig for å få pasienten inn i en hensiktsmessig rehabiliteringsprosess. Mange trenger ikke fysioterapi som behandling, men kun informasjon og funksjonsveiledning.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020