Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Utvidet eksisjon ved kreft i hud og hudtransplantasjon

Generelt

Ved utvidet eksisjon fjernes ytterligere vev rundt et arr der det tidligere er fjernet en tumor. Dette for å sikre tilstrekkelig margin rundt den fjernede svulsten slik at risiko for tilbakefall reduseres. I situasjoner der mye hud må fjernes og det vil være vanskelig å lukke såret direkte, kan det være nødvendig å bruke et hudtransplantat eller lapp-plastikk for å dekke den oppståtte defekten.

Dersom området som skal dekkes er stort, risikoen for tilbakefall anses som stor eller at pasientens allmenntilstand ikke tillater en operasjon med omfattende lapp-plastikk og sårbunnen for øvrig tillater det, vil man vanligvis dekke oppståtte defekter med et hudtransplantat.

Ved hudtransplantasjon flyttes hudvev fra et sted på kroppen til et annet, uten vevets blodtilførsel. Nye blodårer vokser fra mottakerområdet inn i transplantatet i løpet av få dager etter operasjonen.

Vi deler hudtranplantasjoner inn i fullhud- og delhudtransplantasjoner:

  • Fullhudstransplantasjon benyttes gjerne når det er mindre defekter, der man stiller større estetiske og funksjonelle krav. Dette gjelder spesielt i tilfeller etter eksisjon av hudforandringer og hudsvulster i hode-halsregionen. Transplantatet omfatter hele dermis og epidermis.
  • Delhudstransplantasjon benyttes ofte for større huddefekter og i de tilfeller der man ikke kan eller behøver å ta estetiske hensyn. Transplantatet omfatter epidermis og deler av dermis.

Indikasjoner

Utvidet eksisjon utføres:

  • ved forskjellige svulster i hud der det er ønskelig med en sikkerhetsmargin til fjernede svulst for å redusere risiko for tilbakefall
  • i de tilfeller der alt svulstvev ikke ble fjernet ved første operasjon

Mål

  • Kurasjon
  • Redusere risiko for lokalt tilbakefall

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020