Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Utvidet eksisjon ved kreft i hud og hudtransplantasjon

Utstyr

  • Finkirurgibrikke

Ved hudtransplantasjon brukes i tillegg:

  • Dermatom
  • Hudkniv
  • Mesher

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020