Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Utvidet eksisjon ved kreft i hud og hudtransplantasjon

Gjennomføring

 • Det måles og tegnes opp rundt lesjonen/arret etter gjeldene retningslinjer. Deretter settes vanligvis lokalanestesi med adrenalin langs kanten av lesjonen, for å redusere blødning. Dette bør virke i 10 minutter før inngrepet starter. 
 • Det legges et snitt som følger omrisset.
 • Deretter resceseres det ned til adekvat dybdemargin er nådd.
 • Vevet løftes i den ene enden med en pinsett og ved hjelp av en skalpell skilles vevet fra den underliggende vev.

Hemostase opprettholdes med diatermi. Det er viktig å sørge for  tilstrekkelig hemostase, for å forhindre postoperativ blødning og hematom under transplantatet. For mye bruk av diatermi kan imidlertid føre til lite levedyktig vev, som kan sinke tilheling av såret.

 • Preparatet trådmerkes vanligvis.  

Hudtransplantasjon

Fullhudstransplantasjon

Dersom det er små hudefekter som skal dekkes, er området bak øret et typisk donorsted, mens det ved større defekter er vanlig å ta hud fra lysken, innsiden av overarmen, eller andre steder der donordefekten kan lukkes direkte med suturer.

 • Transplantatet dissikeres ut ved at underhud skilles fra underliggende fettvev (hele dermis og epidermis). Det er viktig at huden er fri for fettvev før den plasseres på sårområdet. 
 • Donorstedet sys igjen.
 • Transplantatets kanter adapteres så nøyaktig som mulig mot kantene på defekten. Tilheling av fullhudstransplantat skjer ved karinvekst fra dermissjiktet i defektens kanter og nydannelse av kar mellom sårbunn og transplantat.
 • Tranplantatet festes med "knutesuturer", der det etterlates en cirka 6 cm ende på hver sutur.
 • Deretter sys det en fin fortløpende sutur rundt hele transplantatet.
 • En kompresjonsbandasje (buttonering) legges på transplantatet og knytes fast ved hjelp av endene fra knutesuturene.

Delhudstransplantasjon

Det er enklest å ta transplantat fra slette hudflater. Et vanlig donorsted er låret. 

 • Huden smøres med olje.
 • Huden strekkes og deretter brukes en pressluftdermatom eller manuell hudkniv for å høste huden. Instrumentet fungerer nærmest som en ostehøvel som skjærer huden i svært tynne skiver (epidermis og deler av dermis.)
 • Det kjøres så gjennom en mesher ("hullemaskinen"), slik at det blir seende ut som mønsteret i en helsetrøye. Avhengig av størrelsen på mesheplaten (hullene i "helsetrøyen"), vil det høstede transplantatet øke i størrelse tilsvarende, slik at et større sår kan dekkes.
 • Transplantatet legges over defekten og stiftes/sutureres fast.
 • Overflødig transplantat klippes bort.

Bandasjering av delhudstranplantat

 • Det transplanterte området kan nå dekkes med Mepitel® eller Jelonet®.
 • Over dette legges deretter en komprimerende bandasje/steril svamp eller lignende som skal holde det hele i ro.

Alternativt kan en VAC pumpe benyttes (Vacuum assisted Closur Device). Det legges tilsvarende Mepitel® på transplantert område og deretter en svamp som dekkes med en gjennomsiktig plastfolie. Dette blir et lukket system der det nå kobles til en pumpe som lager et vacum. Undertrykk/vacum trekker ut væske, stimulerer dannelse av nye blodkar.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020