Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Utvidet eksisjon ved kreft i hud og hudtransplantasjon

Oppfølging

Operert kroppsdel eleveres om mulig for å redusere postoperativt ødem og blødning. 

Suturene fjernes etter 7–14 dager.

Hudtransplantasjon

  • Ved fullhudstransplantasjon skal kompresjonsbandasjen sitte på urørt i cirka en uke.
  • Ved delhudstransplantasjon kan kompresjonsbandasjen ligge urørt i en uke dersom mottaksstedet er anses som rent. Dersom det er fare for infeksjon, bør kompresjonsbandasjen byttes og transplantatet inspiseres etter 2–3 dager.
  • VAC bandasjen skiftes/fjernes gjerne etter 3–5 dager alt ettersom hvordan det hele ser ut.

Komplikasjoner

  • Blødning
  • Infeksjoner
  • Smerte

Forholdsregler

  • Hudtransplantet må beskyttes mot traume og bevegelse i 2–3 uker.
  • Øvelser/trening som kan føre til drag eller skade av tranplantetet må unngås i 3–4 uker.
  • Beskytte både transplantat og donorflate mot sol

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020