Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Transfusjoner

Gjennomføring

Blodprodukter skal aldri gis i samme løp som andre medikamenter .

 • Premedikasjon gis dersom pasienten har reagert på tidligere transfusjoner.
 • Sikre venøs tilgang.
 • Blodproduktet kontrolleres for å sikre at riktig enhet gis til riktig pasient.
 • Benytt blodsett med filter.
 • Gi SAGMAN over omtrent 1 time og trombocytter over 20-30 minutter per enhet. 
 • Skyll settet med NaCl 9 mg/ml ved avsluttet infusjon. 
 • Oppbevar blodproduktposen et døgn før kassering.
 • Følg blodbankens retningslinjer ved bivirkninger/reaksjoner.

Observasjoner

Pasienten observeres under transfusjonen med tanke på reaksjoner. De fleste alvorlige transfusjonsreaksjonene skjer innen de 20 første minuttene.

Symtomer på transfusjonreaksjon

 • frysninger
 • feber
 • varmefølelse i ansiktet
 • pustebesvær
 • kløe
 • uro
 • blodtrykksfall
 • sjokk

Mistenkt/manifest blodtransfusjonsreaksjon

 • Stopp transfusjonen øyeblikkelig
 • Start behandling hvis nødvendig (intravenøs væske, eventuelt adrenalin, antihistamin, steroider, oksygen, eventuelt respirator)
 • Sjekk blodpose og forlikelighetskjema, rest skal sendes til blodbanken.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020