Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Strålebehandling av kreft i hud

Forberedelser

For basalcelle- og plateepitelkarsinom < 4 cm i diameter og ikke dypt infiltrerende (max 1,5–2 cm), benyttes direkte innstilling med feltmarginer på minimum 0,5 cm utenfor synlig og plapabel tumor.

Ved større diametere bør marginene økes til 1 cm, i allefall ved bruk av røntgenstråling.

Dypere og større lesjoner krever doseplanlagt inntegning med GTV og et ITV på minimum 1 cm etter vanlige rettningslinjer. Mange slike lesjoner kan behandles med elektroner, mens en del krever flerfelts fotonbetråling.

Ved brachyterapi legges pasienten i narkose og kateteret plasseres i tumor. Doseplanlegging gjøres etter at kilden er lagt inn.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020