Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Strålebehandling av kreft i hud

Gjennomføring

Strålebehandlingen gjennomføres for de fleste poliklinisk med daglige behandlinger og ukentlig legekontroll. Individuelle vurderinger kan gjøre at standardbehandling avvikes. Dette kan være:

  • allmenntilstand
  • blødningsfare
  • lesjonens beliggenhet

Standardbehandling

  • Ved lesjoner < 4 cm gis 4 Gy x 12–15 i løpet av 2–4 uker.
  • Ved lesjoner > 4 cm gis 3 Gy x 17–18 i løpet av 3–4 uker.
  • Ved lesjoner > 8 cm gis 2,5 Gy x 25, eventuelt 2 x 35

Brachyterapi

  • Tynne plastslanger legges inn i eller rundt svulsten.
  • Disse kobles til et etterladingsapparat som fører en radioaktiv isotop inn i plastslangen for en gitt tidsperiode.
  • Dosen beregnes individuelt for hver pasient.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020