Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Strålebehandling av kreft i hud

Oppfølging

Alle pasienter kontrolleres første gang ved Radiumhospitalet 6–8 uker etter avsluttet behandling for vurdering av behandlingsresultat og bivirkniger. Videre oppfølging overlates som regel til henvisende lege eller fastlege.

Pasienter som er spesielt disponerte for hudkreft (for eksempel immunsupprimerte og de med familiær forekomst) og ved omfattende sykdomsutbredelse følges videre opp på Radiumhospitalet.

Bivrkninger

  • Sårhet i huden
  • Sårdannelse
  • Symptomer fra nærliggende normalt vev, for eksempel spyttkjertler, slimhinne og svelg

Området som er bestrålt må beskyttes mot soleksponering de første par år etter behandling fordi huden kan i den perioden lettere bli solbrent.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020