Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Fotodynamisk behandling (PDT) ved hudkreft

Generelt

Fotodynamisk behandling ble først tatt i bruk ved Roswell Park i  Buffalo N.Y. med photopherin på slutten av ’80 tallet. En Canadisk gruppe benyttet aminolevulinsyre (ALA) fra 1990. Radiumhospitalet begynte utviklingsarbeid med både photopherin og ALA fra 1991, og har senere utviklet en sensiterende krem basert på en esterderivat av ALA som markedsføres under navnet Metvix®.

Metvix® er en krem som inneholder metylaminolevulinat. Dette blir i cellene metabolisert til Protoporfyrin IX gjennom Heme syntesen. Neoplastisk vev bryter ned Protoporfyrin IX saktere enn friskt vev, og dette fører til en forskjell i konsentrasjonen av det lysømfintlige Protoporfyrin IX. Når cellene deretter utsettes for den røde delen av lysspekteret dannes det singlet oksygen som forårsaker skader i cellene, både i mitokondrier og cellemebraner, som fører til celledød. Denne selektive effekten er avhengig av at kremen trenger inn i de neoplastiske cellene, at forskjellen i konsentrasjon av Protoporfyrin IX er størst mulig mellom friske og syke celler, og at tilstrekkelig lysdose når frem til det aktuelle vev. 

Både preparering, applikasjon av krem og belysning er forbundet med smerte av varierende grad, avhengig av størrelse, beliggenhet på kroppen og den enkelte pasients smertetoleranse.

Se bilder av pasient før og etter behandling:

 Før

 Etter

Indikasjoner

  • Overfladisk og/eller nodulær basalcellekarsinom
  • Aktinisk keratose med plateepitelatypi, eventuelt in situ (morbus Bowen)

Mål

  • Kurasjon med best mulig kosmetisk resultat

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020