Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Fotodynamisk behandling (PDT) ved hudkreft

Gjennomføring

Lesjoner som skal behandles med PDT må forbehandles. Dette skjer ved skraping med kniv eller curette slik at døde celler og fibrotisk vev fjernes i størst mulig grad. Eventuell blødning må stanses før kremen smøres på. Denne skal så ligge over lesjonen med okkluderende plaster i cirka 3 timer før belysning. 

 • Lesjonen(e) undersøkes av lege og egnede lesjoner markeres og avtegnes på et kroppskart.
 • Lesjonen(e) måles.
 • I enkelte tilfeller tas det histologisk eller cytologisk prøve før selve behandlingen startes. Cellene skrapes av svulstens overflate med en curette eller kniv og materialet legges på et objektglass og strykes ut.
 • Ved tykke svulster skrapes noe av svulstvevet bort før kremen smøres på, ved tynnere lesjoner skraper man bort døde celler på overflaten.
 • I noen tilfeller punkteres huden med en nål langs periferien av lesjonen slik at kremen skal trekke dypere ned i svulsten. 
 • Kremen (Metvix®) med det lysømfintlige stoffet smøres på og lesjonen(e) dekkes til.

Pasienten venter i 3 timer.


 • Bandasjen fjernes og overfladisk krem tørkes bort.
 • Det legges en kompress over lesjonen der det er klippet et hull, som er litt større enn lesjonen.
 • Lesjonen belyses i cirka 8 minutter med lamper som er kaliberet til å gi en lysdose på 37 Joule/cm2, avhengig av lesjonens diameter og dybde. 
 • Dersom lesjonen er i ansiktet dekkes øynene med små skjold som festes med lystett aluminiumstape. Er lesjonen på øyelokket legges et skjold inn på øye etter at det er gitt lokalbedøvelse.

Smerter

Prosedyren kan medføre smerte. Behovet for smertestillende medikamenter varierer og er avhengig av hvilket område på kroppen som behandles. 

 • Behandling i ansiktet, på fingre og legger kan medføre større smerter enn behandling på andre deler av på kroppen. 
 • Store lesjoner er ofte mer smertefulle å behandle enn små. Ved store lesjoner gis det ofte lokalbedøvelse og/eller systemisk smertestillende medikamenter. Dette er vanskelige smerter å behandle.
 • Lette smerter kan lindres ved at lesjonen dusjes med vann mens belysningen pågår, eller eventuelt heve lampen litt fra lesjonen.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020