Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Fotodynamisk behandling (PDT) ved hudkreft

Oppfølging

Det er ikke alltid nok med en behandlig, ved mer omfattende og dype lesjoner må pasienten tilbake for en ny behandling etter 1–2 uker.

Smertene kan hos enkelte vedvare litt utover kvelden og til neste dag. 

I løpet av den første uken danner det seg en kraftig skorpe over det behandlede området. Denne faller som regel av i løpet av den andre og tredje uken slik at det kommer ny ren hud under. Pasienten kommer tilbake til kontroll av behandlingsresultat etter 2–3 måneder.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020