oncolex logo
Utskriftsdato (2.3.2021)

Stråleterapi ved non-melanom hudkreft

Stråleterapi er godt egnet ved basacellekarsinom i sentrale deler av ansiktet hvor tilleggslidelser kan vanskeliggjøre kirurgi, og i kombinasjon med kirugisk behandlig.

Fotodynamisk behandling (PDT) gir en kurasjonrate på rundt 90 % ved korrekt anvendelse av metoden.

PDT egner seg spesielt godt ved:

  • små eller overfladiske basalcellekarsinom
  • aktiniske kreatoser
  • carsinoma in situ 
  • enkelte plateepitelkarsinom
  • multiple lesjoner