Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi ved non-melanom hudkreft

Stråleterapi er godt egnet ved basacellekarsinom i sentrale deler av ansiktet hvor tilleggslidelser kan vanskeliggjøre kirurgi, og i kombinasjon med kirugisk behandlig.

Fotodynamisk behandling (PDT) gir en kurasjonrate på rundt 90 % ved korrekt anvendelse av metoden.

PDT egner seg spesielt godt ved:

  • små eller overfladiske basalcellekarsinom
  • aktiniske kreatoser
  • carsinoma in situ 
  • enkelte plateepitelkarsinom
  • multiple lesjoner

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020