oncolex logo
Utskriftsdato (1.3.2021)

Behandling av non-melanom hudkreft

Primærbehandlingen ved hudkreft består av kirurgi, strålebehandling og fotodynamisk behandling (PDT). Valg av modalitet er avhengig av lokalisasjon, størrelse og tilleggslidelser. Frysing/varmebehandling benyttes på indikasjon av hudlege. Cytostatika brukes kun som palliasjon.

Fotodynamisk behandling (PDT) er en behandlingsform som brukes ved aktiniske keratoser, basalcellekarsinom, og noen få andre hudmaligniteter. Tradisjonelt har slik hudkreft blitt behandlet med kirurgi, strålebehandling eller frysing med flytende nitrogen. Slik behandling kan være mer tidskrevende og/eller kostbar. Den kan også være mer kosmetisk skjemmende. Det er allikevel fortsatt slik at kirurgi sansynligvis er den hyppigste behandlingsform ved hudkreft. 

Ved Radiumhospitalet er rundt 3000 lesjoner årlig behandlet med PDT, litt under 1000 med strålebehandling, og i størrelsesorden 500 med kirurgi. Det er imidlertid forskjell på typen lesjoner og problemstillinger som egner seg best til hver enkelt behandlingsform. For endel vanskelige tilfeller kreves planlagt multimodal behandling for å få best mulig resultat.