oncolex logo
Utskriftsdato (2.3.2021)

Diagnostikk av non-melanom hudkreft

Diagnosen stilles ved klinisk undersøkelse og mikroskopisk verifisering. Ved mistanke om spredning benyttes CT, MR og andre bildediagnostiske utredninger som PET og skjelettscintegrafi.

Klinisk undersøkelse

Undersøkelsen skal utføres med godt lys og lesjonen:

 • inspiseres
 • palperes
 • strekkes
 • måles
 • tegnes inn på en kroppsskisse
 • eventuelt fotograferes

Det gjøres en klinisk undersøkelse av regionale lymfeknuter.

Biopsier

 • Stansebiopsi
 • Cytologisk avskrap, eventuelt finnålsaspirasjonscytologi 
 • Eksisjonsbiopsi

 Metastaseutredning gjøres dersom der er:

 • mistanke om spredning
 • ved spesielle histologier som for eksempel merkelcellekarsinom