Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Diagnostikk av non-melanom hudkreft

Diagnosen stilles ved klinisk undersøkelse og mikroskopisk verifisering. Ved mistanke om spredning benyttes CT, MR og andre bildediagnostiske utredninger som PET og skjelettscintegrafi.

Klinisk undersøkelse

Undersøkelsen skal utføres med godt lys og lesjonen:

 • inspiseres
 • palperes
 • strekkes
 • måles
 • tegnes inn på en kroppsskisse
 • eventuelt fotograferes

Det gjøres en klinisk undersøkelse av regionale lymfeknuter.

Biopsier

 • Stansebiopsi
 • Cytologisk avskrap, eventuelt finnålsaspirasjonscytologi 
 • Eksisjonsbiopsi

 Metastaseutredning gjøres dersom der er:

 • mistanke om spredning
 • ved spesielle histologier som for eksempel merkelcellekarsinom

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020