Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Lymfødem

Forberedelser

Hovedpunkter for informasjon

 • Lymfesystemets funksjon og betydning
 • Årsaker til lymfødem
 • Symtomene på lymfødem 
 • De forskjellige behandlingsmulighetene
 • Forholdsregler
 • Komplikasjoner som kan oppstå 
 • Viktigheten av å bruke armen/benet

Pasienten informeres som oftest etter det kirurgiske inngrepet fordi man da vet sikkert om operasjonen gir risiko for lymfødem. God informasjon og veiledning er svært viktig og avgjørende for behandlingsresultatet.

Symptomer på begynnende lymfødem

 • Følelse av en ubehagelig forandring
 • Tyngdefølelse
 • Sprengsmerter
 • Konsistensforandringer (synlige eller følbare) i hud og underhud
 • Antydning til omkretsøkning
 • Hevelsen kan forsvinne i løpet natten, men dukker vanligvis opp igjen neste dag
 • Noen har hevelse av og til

Det dominerende symptomet er vedvarende hevelse i området som er rammet. Andre symptomer vil i stor grad avhenge av ødemets omfang, varighet og lokalisasjon. Moderat hevelse rett etter kreftbehandling som kirurgi kan gå tilbake av seg selv når behandlingen er avsluttet.

Diagnostikk

Diagnosen lymfødem stilles vanligvis klinisk. Det finnes flere metoder for å måle omfanget av lymfødem, men ingen standard. Den mest brukte metoden er måling av omkrets flere steder på armen, med sammenligning av kontralateral arm.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020