Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Oppfølging etter behandling av non-melanom hudkreft

Etter første kontroll (6–8 uker) vil spesielt utsatte gruppe følges regelmessig 2–3 ganger i året. Dette er pasienter som:

 • er immunsupprimert etter organtransplantasjon eller annen immunsupprimerende behandling
 • har familiær forekomst av hudkreft
 • har hudtype 1–2 og har vært utsatt for livslang solbelastning
 • har blitt utsatt for arsenikk eller annen karsinogen behandling som unge

Pasientene blir oppfordret til å observerer huden selv og oppsøke lege dersom det oppstår:

 • hudforandringer
 • lettblødende sår
 • kuler
 • pigmentforandringer
 • sår som ikke gror
 • rød, skjellende hud

Bivirkninger

Bivirkninger er avhengig av hvor omfattende sykdommen var og relateres til:

 • Hud
  • arr
  • pigmentforandringer
  • vevsdefekter
 • Glandeltoalett
  • lymfødem 
  • nedsatt funksjon
  • sirkulasjonsforstyrrelse

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020