Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av leukemi

Leukemi behandles i all hovedsak medikamentelt.

Strålebehandling gis ved akutt leukemi dersom det er spredning til sentralnervesystemet, og i noen tilfeller ved allogen stamcelletransplantasjon med myeloablativ og ikke-myeloablativ forbehandling.

Infertilitet

Spørsmålet om de kan få barn etter kraftig cytostatikabehandling av stor betydning for yngre pasienter og deres partnere. Spørsmålet om nedfrysning av spermier skal derfor tas opp med pasienten før cytostatikabehandlingen startes, og tilbys dersom det er medisinsk forsvarlig før behandling iverksettes.

Nedfrysning av ovarialvev hos pasient med leukemi diskuteres, men er i dag eksperimentelt. Man risikerer å fryse ned ovarialvev som er infiltrert med leukemiceller, og per i dag er det ikke metodikk for trygt å frembringe egg til befruktning.

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020