Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av akutt myelogen leukemi

Gjennomføring

Høydosert cytarabin er standardbehandling etter oppnådd remisjon til pasienter < 60 år og gis som gjentatte kurer med cirka 4 ukers mellomrom, tilsammen 4 kurer.

Det finnes andre alternativer, inkludert høydosebehandling med autolog stamcellestøtte. Disse er ikke så langt vist å gi bedre resultater.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020