Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av kronisk lymfatisk leukemi

Generelt

Ved kronisk lymfatisk leukemi er det så langt ingen entydige holdepunkter for at sykdomsrettet behandling har livsforlengende effekt. Behandlingen kan derimot bidra til sterkt å forlenge tiden pasienten er i remisjon og fri for symptomer. Dette innebærer at behandling først iverksettes når sykdommen gir symptomer.

Indikasjoner

De vanligste indikasjonene for antileukemisk behandling ved kronisk lymfatisk leukemi er:

  • benmargssvikt svarende til Binets stadium C
  • allmennsymptomer som vekttap og nattesvette
  • stor symptomgivende tumor
  • sjenerende lymfeknutesvulst
  • rask progredierende lymfocytose (lymfocyttdoblingstid mindre enn 6 måneder)
  • autoimmun hemolytisk anemi og/eller immunmediert trombocytopeni som ikke responderer på høye doser steroider eller som residiverer ved nedtrapping.

Mål

  • Symptomfrihet av lengst mulig varighet
  • God livskvalitet 

 

Norsk selskap for hematologi. Handlingsprogram for kronisk lymfatisk leukemi [Online] 2005 [hentet 15. april 2007]; tilgjengelig fra: URL: http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=84611

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020