Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Spinalpunksjon for diagnostikk og intrathekal administrering av cytostatika

Generelt

En bør om mulig unngå å spinalpunktere ved:

 • Trombocyttverdier < 30 000 (gi først trombocytt-transfusjon)
 • Ved INR-verdier > 1,8. Gi eventuelt først octaplas eller konakion, men vei dette mot risiko ved opphevet antikoagulasjon. Effekten av konakion kommer først dagen etter. 
 • Ved lavmolekylært heparin kombinert med en platehemmende faktor, som Albyl-E®, Plavix®, Tielid®, ReoPro®, Aggrastat®. Konferer eventuelt med hematolog.
 • Dissiminert intravaskulær koagulasjon
 • Ved pågående fibrinolytisk behandling eller der slik behandling er avsluttet mindre enn 2 døgn tidligere
 • Hemofili C – Konferer med hematolog
 • Fullheparinisering

Indikasjoner

 • Diagnostisk ved mistanke om sykdom i hjerne eller hjernehinner
 • Cytostatikabehandling intrathekalt, enten profylaktisk eller ved påvist sykdom

Mål

 • Diagnostisere sykdom i spinalvæske
 • Behandle og forebygge sykdom og/eller CNS-affeksjon

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020