Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Spinalpunksjon for diagnostikk og intrathekal administrering av cytostatika

Utstyr

  • Skiftesett
  • Lumbalnål 
  • Introducernål 
  • Plaster
  • Sterile hansker
  • Bredspektret antiseptikum
  • Lokalanestetikum
  • 2 ml sprøyte med kanyle
  • Eventuelt 2 sterile 10 ml prøveglass (eventuelt flere v/behov) hvis det skal tas prøver av spinalvæsken
  • Dekkestykke

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020