oncolex logo
Utskriftsdato (20.9.2020)

Lymfom

Lymfom er den vanligste formen for kreft i blod- og lymfesystemet. Den oppstår i kroppens lymfeceller overalt i kroppen.

Lymfom deles inn i to hovedgrupper:

  • Hodgkin lymfom (HL)
  • non-Hodgkin lymfom (NHL)

HL og NHL deles videre inn i mer enn 30 undergrupper, med betydning for behandling og prognose. Fem av disse er undergrupper av HL, de andre av NHL.

Det karakteristiske ved HL er Reed-Sternberg-celler (RS) eller store Hodgkin-celler i et inflammatorisk miljø. RS- og Hodgkin-cellene ser ut til å være resistente mot apoptotiske stimuli. Disse cellene er helt essensielle når man skal stille diagnosen HL. Er det det lymfom uten tilstedeværelsen av RS-celler eller store Hodgkin-celler, klassifiseres det som et NHL.

I Norge har universitetssykehusene ansvar for behandling av pasienter

  • med HL
  • med NHL der det foreligger et kurativt behandlingsmål

Forekomst

Lymfom utgjør i dag cirka 4 % av alle nye krefttilfeller, og insidensen er økende. Mange pasienter blir helbredet, men det er også et stort antall som lever med sykdommen over lang tid. Således utgjør sykdommen en betydelig andel av pasientene ved kreft- og medisinske poliklinikker.