Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Selvekspanderende stent i øvre GI-traktus

Generelt

Selvekspanderende stent nedlegges når det er vanskelige passasjeforhold i øvre GI traktus, og er et viktig behandlingstilbud spesielt for pasienter med inoperabel øsofagustumor. Det er viktig at palliativ kirurgi unngås, slik at pasientene tilbringer minst mulig tid på sykehus.

Stentnedleggelse gjøres i forbindelse med skopi. Stentene er laget som et gitter som utvider seg når det skyves ut av sin hylse. Under gjennomlysning føres stenten ned på en guidevaier. På grunn av spenningen i metalltrådene presser den en større åpning gjennom svulstområdet. Stenten er vanligvis dekket av en plastmembran for å hindre at svulstvevet vokser inn i åpningene i metallgitteret.

Indikasjoner

  • Stenose – mange pasienter med kreft i spiserør eller magesekk har stenose som viktigste symptom, og får derfor ikke i seg næring per os. Endoskopisk nedleggelse av selvekspanderende stent kan gjøre de fleste i stand til å få i seg næring per oralt.
  • Fistel – øsofago-trakeal fistel kan eventuelt behandles med dekket stent både i øsofagus og i trakea. Fistel fra øsofagus til pleura kan eventuelt dekkes med en stent i øsofagus. Vanligvis vil det være behov for ekstern drenasje på utsiden av øsofagus for å oppnå tilheling.

Mål

  • Pasienten får i seg næring per os
  • Palliasjon

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020