Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Differensialdiagnose ved nevroendokrine svulster

Fordi nevroendokrine svulster i prinsippet kan oppstå i alle kroppens organer, vil differensialdiagnosen være andre solide svulster fra samme organ.

Ved hormonproduksjon vil differensialdiagnostiske overveielser gjelde andre sykdommer/tilstander som gir rødme, pustebesvær (asthma), diare, og hyper-/hypoglykemi.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020