Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Symptomer ved nevroendokrine svulster

Høyt differensierte svulster 

Svulstene er ofte langsomt voksende og symptomene kommer gjerne gradvis, av og til over år. Symptomene avhenger av utgangsorgan, og hvorvidt svulsten produserer symptomgivende hormoner. Det vanligste symptom er lokal smerte forårsaket av svulstens press på nabostrukturer.

Symptomer fra metastaser er ofte første manifestasjon. Selv små ikke-symptomgivende primærsvulster på 1–2 cm i diameter kan gi opphav til utbredt metastasering. Krøsmetastaser fra nevroendokrine tynn- og tykktarmssvulster kan indusere en fibrotisk prosess omkring metastasen. Dette kan gi betydelig symptomer ved at nærliggende strukturer blir dradd inn i denne fibrotiske prosessen (”desmoplastisk reaksjon”). Dette kan medføre ileus/subileus ved at tarmer dras inn, hydronefrose ved at urinledere affiseres eller tromboser i intestinale kar grunnet avklemming av disse.

CT-bilde av pasient med nevroendokrin tynntarmssvulst. Klikk for større bilde. CT-bilder som viser utbredt levermetastasering utgått fra en liten svulst i tynntarm.
Klikk for større bilde.

Svulster i lunge, tynntarm og første del av tykktarm kan gi opphav til det "karsinoide syndrom", diaré, rødme (vanligst i ansikt/overkropp, normalt ikke fulgt av varmefølelse) og pustebesvær. Hos disse pasientene kan hjerteklaffene i høyre hjertehalvdel bli fibrotiske og ødelagte, trolig av substanser svulsten slipper ut. Hjertesvikt kan utvikles, og det kan være indisert med klaffekirurgi. Lungesvulster gir også ofte opphav til hormonsymptomer liknende de fra tynn-/tykktarmssvulster.

Hormoner produsert av nevroendokrine svulster kan, men behøver ikke, gi symptomer. I mage-tarmkanal gir hormonene symptomer først når svulsten har spredt seg til leveren eller andre steder utenfor tarmsystemet da disse ellers brytes ned i leveren før de når den systemiske sirkulasjon.

 

Eksempler på peptider produsert av nevroendokrine svulster og følgende symptomer

Nevroendokrin svulst Peptid  Symptom
Bukspyttkjertel Insulin Hypoglykemi
Gastrin Ulcus pepticum (Zollinger Ellisons syndrom)
Glucagon Hyperglykemi, utslett
VIP Kraftig diaré
Tynntarm Serotonin Diaré, flushing, dyspnoe (”karsinoide syndrom”)
Lunge Serotonin Diaré, flushing
Histamin Angioødem
ACTH Cushings syndrom

Lavt differensierte svulster

Vanligste symptomer er raskt økende smerter og hurtig fallende allmenntilstand.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020