Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kontakt redaksjonen

Vi søker stadig å forbedre Oncolex, og setter pris på alle tilbakemeldinger. Det er fint om du oppgir navn og arbeidssted. Redaksjonen kan dessverre ikke svare på medisinske spørsmål.

Tilbakemelding

Saken gjelder
Beskjed:

*    

Avsender  *   

Arbeidssted 

E-post  *    


Klikk på Blomst, for å bekrefte at du ikke er en robot

Stjerne
Hus
Hjerte
Eple
Blomst

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020