oncolex logo
Utskriftsdato (19.10.2020)

Whipples operasjon


Fagansvarlig Ivar Gladhaug
Spesialist i generell og
gastroenterologisk kirurgi
prof. dr. med.
Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Whipples operasjon (pankreatoduodenektomi) gjøres ved mistanke om maligne svulster i bukspyttkjertelens ”hode”-region, eller i nærliggende organer som tolvfingertarm eller nedre galleveier. Operasjonen kan også utføres ved visse tilfeller av kronisk pankreatitt.

Whipples operasjon gjøres ikke dersom det er spredning til andre organer eller til perifere lymfeknuter. Innvekst i blodkar (spesielt arteria og vena mesenterica superior) vil også ofte være kontraindikasjoner. I enkelte tilfeller med begrenset karinnvekst kan operasjon likevel utføres kombinert med karkirurgi.

Ved Whippels operasjon fjernes bukspyttkjertelens ”hode”-region. Ettersom bukspyttkjertelen har felles blodforsyning og lymfedrenasje med nærliggende organer, fjernes også en del av galleveiene og hele tolvfingertarmen. Ved den klassiske Whippels operasjon fjernes også nederste del av magesekken. Den klassiske varianten er nå ofte erstattet av en såkalt pylorusbevarende pankreatoduodenektomi der magesekken bevares. Til slutt gjøres en rekonstruksjon der tynntarmen skjøtes til gjenværende gallegang-, duodenum/magesekk- og bukspyttkjertelrest.

Mortaliteten ved selve inngrepet er lav, men fremdeles er den postoperative morbiditeten betydelig. For å redusere postoperativ mortalitet bør pasienten opereres på sykehus med stort behandlingsvolum og med kritisk preoperativ vurdering av pasientene.

Indikasjoner

 • Tumor i bukspyttkjertel
 • Tumor i tolvfingertarm
 • Tumor i distale del av galleveier

Mål

 • Kurasjon

Forberedelser

 • Antibiotikaprofylakse
 • Tromboseprofylakse
 • Det legges blærekateter, og epiduralekateter for postoperativ smertelindring.
 • Pasienten ligger i ryggleie.
 • Operasjonen utføres i narkose. 

Gjennomføring

Whipples operasjon består av tre trinn:

 • Disseksjon
 • Reseksjon
 • Rekonstruksjon

Disseksjon

 • Inngrepet foregår via et buet tverrsnitt som legges øverst på bukveggen.
 • Buken inspiseres og palperes omhyggelig. Sikre inoperabilitetskriterier er:
  • levermetastaser
  • peritoneale metastaser
  • gjennomvekst i krøsroten
  • peritonealt tumorgjennombrudd
 • Det gjennomføres kocherisering, hvor duodenum og pankreashodet løsnes fra underliggende strukturer.
 • Leverarterien og avgangen av arteria gastroduodenale friprepareres. Karene markeres med strikk.
 • Ductus choledochus markeres med strikk.
 • Vena mesenterica superior friprepareres ved nedre pakreasrand.
 • Går gjennom omentet inn i bursa omentalis og frigjør nedre del av pankreas.
 • Går stumpt langs vena porta bak pankreas. Pankreas markeres med strikk.

Reseksjon

 • Arteria gastroduodenale deles ved avgangen fra leverarterien.
 • Tynntarmen deles 8–10 cm distalt for det Treitzskeligament ved hjelp av GIA. Dette apparatet setter to doble rader med stifter og deler vevet mellom dem i en operasjon.
 • Går videre til ventrikkelen. Denne deles ved angulus med en større utgave av GIA. Stiftesuturen sys over.
 • Galleblæren dissekeres løs fra leveren for fjerning.
 • Pankreas deles med kniv i overgangen caput/corpus
 • Strikken rundt ductus choledochus fjernes og ductus deles.
 • Vevet mellom pankreashodet og vena porta og arteria mesenterica superior deles ved diseksjon mot karene. Preparatet er etter dette fritt og tas ut.

Rekonstruksjon

 • Pankreas anastomoseres ende-til-side på tynntarmen. Anastomosen sys med avbrutte suturer.
 • Ductus choledochus anastomoseres ende-til side lenger ned på tynntarmen. Anastomosen sys med fortløpende sutur på baksiden og avbrutte på forsiden.
 • Ventrikkelen anastomoseres side-til-side med fraførende tynntarmsløp. Anastomosen anlegges med GIA. Åpningen der apparatet ble ført inn lukkes med fortløpende sutur.
 • Abdomen skylles og det legges inn et dren til anastomoseområdet.
 • Bukveggen lukkes i to lag med fortløpende sutur. Huden lukkes med agraffer.
 • Operasjonspreparatet merkes av kirurg og sendes til patolog.

 


Oppfølging

 • Epidural smertestillende gis vanligvis i 3–5 dager, og bidrar til at pasienten raskere mobiliseres.
 • Pasienten har ofte en ventrikkelsonde det første døgnet.
 • Pasienten får drikke så raskt han/hun ønsker.

Eventuelle alvorlige komplikasjoner skyldes oftest:

 • svikt i en eller flere av anastomosene
 • abscess og/eller sepsisutvikling
 • blødning

Av mindre alvorlige komplikasjoner er forsinket ventrikkeltømning hyppigst. Ved langvarig forsinket ventrikkeltømning bør man mistenke en underliggende intraabdominal komplikasjon.

Etter et komplikasjonsfritt postoperativt forløp overflyttes vanligvis pasienten til lokalsykehuset etter cirka en uke, og utskrives etter 10–14 dager.

Når resultatet av den histologiske undersøkelsen av operasjonspreparatet foreligger blir eventuelt videre behandling med kjemoterapi vurdert.

Pasienten følges vanligvis opp av fastlegen etter endt behandling.

Følger

 • På sikt vil pasienter som er ventrikkelresesert kunne få B12- og jernmangel. Hemoglobin bør kontrolleres hvert 4. måned og det anbefales å gi B12 -injeksjon.
 • Eksokrin insuffisiens kan oppstå. Behandles med pankreasenzymer i tablettform.  
 • Etter reseksjon av bukspyttkjertelen er det en viss økt risiko for utvikling av diabetes og pasienten må få informasjon om hvilke symptomer som er vanlig ved nyoppstått diabetes.