oncolex logo
Utskriftsdato (6.3.2021)

Hudeksisjon og rekonstruksjon med lapplastikk


Fagansvarlig Truls Ryder
Plastikkirurg
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Ved en del operasjoner er det nøvendig med lapp-plastikk etter kirurgisk reseksjon for å oppnå dekning av sårområdet, et bedre kosmetisk resultat og/eller gjennoprette funksjonalitet.

Ved frilapp-teknikk flyttes hudvev fra et sted på kroppen til et annet. Vevets blodtilførsel kuttes og reetableres deretter på stedet der lappen/vevet skal brukes til rekonstruksjon, ved hjelp av mikrokirurgisk teknikk.

Ved svinglapp-teknikk er en del av hudvevet festet til donorstedet og svinges så fra sin opprinnelige posisjon til et nytt sted for å dekke en defekt. I disse tilfellene beholdes blodsirkulasjonen intakt slik at det ikke er behov for mikrokirurgisk teknikk. Dette gjør at lappen/vevet kun kan brukes i en begrenset avstand fra donorsted.

Indikasjon

 • Eksisjon av lesjon der mye hud må fjernes slik at det kan være vanskelig å lukke operasjonssåret primært.

Mål

 • Dekke defekter som vanskelig lar seg dekke på annen måte
 • Gjennopprette funksjonaltet
 • Få et best mulig kosmetisk resultat 

 


Utstyr

 • Finkirurgibrikke
 • Mikroskop (kun ved frie lapper)

Forberedelser

 • Inngrepet utføres i narkose.
 • Pasienten får eventuelt lokalbedøvelse med adrenalin for å redusere blødning.

 

 


Gjennomføring

Fri lapp

Fri lapp-plastikk kan være komplisert og operasjonstiden kan være fra 6–12 timer.

 • Lappen dissikeres fri fra vevet rundt, med minst en utvalgt arterie og vene.
 • Det klargjøres av en arterie og en vene på mottakerstedet.
 • Lappen frigjøres.
 • Det sys en anastomose mellom lapp og klargjorte blodårer ved hjelp av mikrokirugi.
 • Lappen sys inn i området som skal dekkes.
 • Donorstedet lukkes som hovedregel direkte.

Svinglapp

 • Lappen dissikeres ut med intakt blodsirkulasjon
 • Lappen flyttes/svinges direkte eller gjennom en tunnel under huden til mottakerstedet.
 • Lappen sutureres fast.  

Oppfølging

De første dagene etter operasjonen følges pasienten nøye med tanke på blodsirkulasjon i lappen. Dette er spesielt viktig ved frie lapper.

Sårstell/bandasjeskift uføres etter behov.

Komplikasjoner

 • Tap av deler eller hele lappen dersom blodsirkulasjonen går tett. Dette kan, ved frie lapper, nødvendiggjøre haste-reoperasjon.
 • Blødning
 • Infeksjon