oncolex logo
Utskriftsdato (23.10.2020)

Bilateral orkiektomi (kastrasjon ved prostatakreft)


Fagansvarlig Bjørn Brennhovd
Urolog
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Prostataceller, både normale og maligne, er avhengige av testosteronstimulering for å vokse og dele seg. Dette utnytter man i den palliative behandlingen av prostatakreft. Ved metastatisk sykdom tilstreber man å stanse produksjonen av testosteron. 95 % av testosteronet produseres i testiklene.

Å stanse produksjonen av testosteron i testiklene gjøres som oftest kjemisk med sprøyte hver 3. måned livslangt. Eller det kan gjøres kirurgisk kastrasjon hvor begge testiklene fjernes operativt.

Inngrepet kan gjøres inguinalt eller scrotalt.

Indikasjoner

 • Lokalavansert prostatakreft (T3/T4)
 • Metastatisk prostatakreft (N1/M1)

Mål

 • Palliasjon
 • Redusere symptomer fra sykdommen og hindre alvorlige komplikasjoner som for eksempel ryggmargskomplikasjoner

 


Utstyr

 • Brikke

Forberedelse

 • Barber pubis og scrotum

Gjennomføring

Inngrepet utføres med lokalanestasi, spinalanestesi eller generell anestesi.

Scrotal bilateral orkiektomi

 • Incider scrotum langs mediale rafe.
 • Løft en testikkel ut av scrotum.
 • Liger og omstikk funikkel.
 • Liger og omstikk vas testicularis separat
 • Gjenta på den andre testikkel.
 • Kontroller hemostase.
 • Plasser eventuelle testikkelproteser i scrotum.
 • Lukk incisjon.

Inguinal bilateral orkiektomi

 • Tverrincisjon over ytre lyskeåpning.
 • Løft testikkelen ut av scrotum.
 • Isoler funikkel 
 • Liger og kutt funikkel.
 • Liger og omstikk vas testicularis separat 
 • Gjenta på den andre siden.
 • Kontroller hemostase.
 • Plasser eventuelle testikkelproteser i scrotum.
 • Lukk incisjon.

Oppfølging

Komplikasjoner

 • Postoperativ blødning og hematom med påfølgende infeksjon.

Følger av kastrasjon

 • Tap av libido med derav følgende ereksjonssvikt
 • Hetetokter
 • Fatigue
 • Osteoporose
 • Muskelatrofi