oncolex logo
Utskriftsdato (23.10.2020)

Radikal prostatektomi


Fagansvarlig Bjørn Brennhovd
Urolog
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Radikal prostatektomi er, i tillegg til høydosert stråleterapi, det eneste internasjonalt anerkjente kurative behandlingstilbud for organlokalisert prostatakreft.

Ved inngrepet fjernes prostata og hele eller deler av vesicula seminalis. Blærehalsen anastomoseres direkte på urethra. Det tilstrebes nervesparende operasjonsteknikk for å bevare erketil funksjon hos pasienten der dette er mulig ut fra tumorlokalisasjon.

Radikal kirurgi foretrekkes hos pasienter som har minst 10 år forventet levetid og organlokalisert sykdom. I økende grad vurderes pasienter med lokalavansert sykdom. I disse tilfeller vil det ofte være aktuelt med tilleggsbehandling.

Inngrepet kan gjennomføres som åpen kirurgi eller ved robotassistert laparoskopisk kirurgi. Det er ingen forskjell i bivirkninger eller postoperative komplikasjoner for de ulike metodene.

Ved OUS gjøres alle radikale prostatektomier med robotassistert kirurgi. Denne tendensen ses også ellers i Norge, Vest-Europa og USA.

Fordeler ved robotassistert laparoskopisk kirurgi kontra åpen kirurgi

 • Kortere rekonvalesens
 • Mindre blodtap
 • Mindre operasjonsarr 
 • Mindre postoperative smerter
 • Kortere sykemeldingsperiode

Indikasjoner

 • Lokalisert prostatakreft
 • Lokalavansert prostatakreft

Mål 

 • Kurasjon

Utstyr

 • Laparoskopibrikke
 • Robotinstrumenter
 • Urologiske robottenger
 • 0°-optikk
 • Sug/spyl

Forberedelser

En av bivirkningene etter prostataoperasjon er urinlekkasje. Bekkenbunnstrening kan hjelpe til raskere å få kontroll over urinlekkasjen. Det er lettere å bli godt kjent med hvor musklene er før operasjonen. Etter operasjonen kan det være vanskeligere fordi det er mer ømt i området.

Pasienten bør trene 1-2 ganger hver dag. Det er viktig å begynne treningen litt forsiktig og øke gradvis. Pasienten starte med å knipe i 5 sekunder, slappe av like lenge og gjenta det 5 ganger i hver treningsrunde. Når pasienten kjenner at dette går greit, økes det til 6 sekunder og 6 gjentagelser. Slik økes det etter hvert til pasienten har kommet opp i 10 sekunder og 10 gjentagelser.

Pasienten velger enten liggende eller sittende stilling ut fra hva som er mest behaglig og hvor pasienten lettest kjenner at han bruker riktig muskel.

De to ukene pasienten har kateter etter operasjonen skal pasienten ikke trene.

Før operasjonen:

 • Tromboseprofylakse
 • Foleykateter

Gjennomføring

 • Under operasjonen ligger pasienten i ryggleie og ekstrem Trendelenburg leie.
 • Til sammen 5 trokarporter etableres, og gass insuffleres i bukhulen.
 • Dokking av robot.
 • Åpner peritoneum rundt blæren.
 • Fjerner eventuelt lymfeknuter som beskrevet under lymfeknutedisseksjon. 
 • Åpner endopelvine bekkenfascie og deler puboprostatiske ligamenter.
 • Insiderer blærehalsen ned til duktus deferentes som deles.
 • Frilegger begge vesiculae seminalis som trekkes opp.
 • Insiderer Denonvilliers fascie og kommer i et lag mellom rektum og prostata.
 • Deler sideligamenter til prostata med nervesparende teknikk, hvis mulig i forhold til tumorutbredelse.
 • Deler uretra kloss i prostata som da er løs og legges i plastbag.
 • Anlegger anastomose mellom urinblære og uretrastump.
 • Tester anastomose med å instillere saltvann i blæren.
 • Prostata fjernes via åpningen ved umbilicus.

Oppfølging

Observasjoner

 • Blødninger
 • Anastomosesvikt
 • Urinveisinfeksjon
 • Blodpropp/lungeemboli

Pasienten skal ha foleykateteret liggende inne i 14 dager. Han læres opp i kateterstell og bruk av leggpose før hjemreise. Pasienten informeres også om ereksjons- og kontinenstrening. Etter robotassistert radikal prostatektomi skrives pasienten vanligvis ut etter 2. postoperative dag.

Foleykateter fjernes etter 10. dager og det tas urin til bakttriell undersøkelse.

Svar fra patolog kan ta 2 til 3 uker. Diagnostikken er meget resursskrevende for et patologlaboratorium. SE VIDEO 

Poliklinisk kontroll hos urolog cirka 6 uker etter operasjonen.