oncolex logo
Utskriftsdato (8.4.2020)

Cytostatikakurer


Gemcitabin kur ved gynekologisk kreft


Fagansvarlig Gunnar B. Kristensen
Gynonkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Gemcitabinkur gis ved kreft i eggstokker/ eggleder, kreft i bukhinne og som behandling ved tilbakefall.

Intervall mellom kurene

 • 3 uker
 • Neste kur starter dag 22

Kurens varighet

 • 2 dager (dag 1 og 8)

Kontraindikasjon

 • Allergi mot gemcitabin

Pasientinformasjon

Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no

Forberedelser

Blodprøver før hver kur:

 • Hemoglobin
 • Leukocytter
 • Nøytrofile
 • Trombocytter
 • S-kreatinin

Kuren settes bare hvis:

 • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
 • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er oppnådd.

Blodprøvekontroll dag 8:

 • Nøytrofile
 • Trombocytter

Gemcitabin® dag 8 settes bare hvis:

 • Nøytrofile ≥ 1,0 x 109/L
 • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

Ved lave tall på dag 8 unnlates gemcitabin i aktuell syklus. Det prøves på nytt i følgende syklus, men er tallene også da for lave opphører gemcitabin på dag 8 i følgende sykluser. Gemcitabin kan gis ved GFR ≥ 30 ml/l.


Gjennomføring

Kvalmeregime

 • Ondansetron tablett 16 mg minst 1 time før kur.

Hydrering/sidedrypp

 • 500 ml NaCl  9 mg/ml
 • Infusjonstid: 45 minutter

Denne hydreringen brukes til veneflonsjekk og kan gå parallelt med gemcitabin hvis nødvendig. (Gemcitabin kan gi svie). Trenger ikke gå inn i sin helhet hvis gemcitabin er gått inn.

Kur

Medikament Dag 1 Dag 8
Gemcitabin 800 mg 800 mg
 • Blandes ut i 250 ml NaCl 9 mg/ml
 • Infusjonstid: 30 minutter

Kurens varighet

 • 1 time

Oppfølging

Bivirkninger

 • Gemcitabin gir trombocytopeni og myelosuppresjon.
 • Forhøyede leverenzymer kan forekomme.
 • Kvalme er oftest lett/moderat.
 • Hodepine, influensaliknende symptomer kan forekomme.
 • Gemcitabin er benmargstoksisk.

Pasientene bør instrueres i risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene og nødvendigheten av å oppsøke lege ved feber over 38,3°C målt rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn en time.