Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Differensialdiagnoser ved peniskreft

Det kan oppstå flere benigne forandringer på penis som ikke er lett å sjeldne fra maligne tumorer. Noen av disse må oppfattes å være premaligne.

  • Lichen sclerosus (Balanitis xerotica obliterans) er lokalisert til glans og preputiet og presenterer seg som hvite atrofiske partier. Tilstanden kan føre til fimose og meatusstenose. Assosiasjonen mellom lichen sclerosus og peniskreft er svak og sykdommen er hyppig hos eldre menn. Den sekundære fimoseutvikling vanskeligjør rengjøring og tidlig diagnostikk av mulig malignitetsutvikling på glans og/eller innsiden av preputiet. Derfor bør det gjøres radikal cirkumsisjon ved denne sykdommen. 
  • Condyloma acuminata er en vanlig seksuelt overførbar sykdom, forårsaket av et virus tilhørende gruppen humant papillomavirus. Lesjonene vokser vanligvis papillomatøst og finnes særlig på glans, preputiet og penisskaftet. Disse er benigne, forårsaket av lavrisiko HPV 6/11, men blandingsinfeksjoner med høyrisiko HPV typer er relativt vanlig. Maligne transformasjon er ikke dokumentert.
  • En variant av condyloma acuminata er Gigant condyloma acuminata. Denne er sjelden og har samme histologi som vanlige kondylomer, men vokser meget raskt og oppnår groteske størrelser. Disse svulstene kan ligne maligne svulster (verucøse karsinomer, papillære karsinomer og kondylomatøse karsinomer). De metastaserer ikke, men kan destruere glans og preputiet og bli så store at partiell penisamputasjon må gjøres. Vanligvis kommer disse pasientene raskt til lege fordi tumor vokser så raskt at det skapes frykt. Vanlig behandling vil være lokal ekstirpasjon uten mutilerende resultat.
  • Leukoplakier på glans er sjeldne, og sees som et hvitt hypertrofisk eller atrofisk parti. Det oppstår vanligvis sekundært til kronisk irritasjon. Tilstanden opptrer helst ved meatus. Biopsi er nødvendig for å utelukke kreft og intraepitelial neoplasi (PeIN).
  • Bowens, Erythroplasia Queyrat og Pagets disease er premaligne hudsykdommer på penisskaft og scrotalhud, skal biopseresog behandles.
  • Bowens sykdom er en klinisk diagnose som patologene nå klassifiserer som udifferensiert PeIN. Manifesterer seg som et solitært, pigmentert, skjellende eller skorpebelagt område som affiserer penisskaftet, scrotum, perineum og det suprapubiske området. 
  • Queyrats erytroplasi er en klinisk diagnose som patologene nå klassifiserer som udifferensiert PeIN. Vokser på glans og preputiet, hvor den presenterer seg som en velavgrenset, sterk rødlig forandring.  
  • Bowenoid papulose er karakterisert ved multiple, lett forhøyede, røde til fiolette eller brunlige papler, fortrinnsvis på penisskaftet og scrotum. Tilstanden, som er meget sjelden, ses fortrinnsvis hos yngre menn og går i regress uten behandling. Disse forårsakes av høyrisiko HPV, oftest HPV 16. Morfologisk kan dette ikke skilles fra udifferensiert PeIN.  

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020