Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Spredningsmønster for peniskreft

Peniskreft starter alltid på glans eller det indre blad av preputiet. Det starter som forstadium (differensiert eller udifferensiert PeIN) som utvikles til en klinisk svulst som infiltrerer gjennom basalmembranen og inn i lamina propria, corpus spongiosum  og eventuelt corpus cavernosum. Når både glans og  preputiet er affisert kan det være vanskelig å fastslå hva som er utgangspunktet. Svulst type og  malignitetsgrad bestemmer veksthastighet og risiko for spredning.

Ubehandlet vokser peniskreft og ødelegger glans og preputiet, infilterer i corpus spongiosum og corpora cavernosa og kan destruere hele penis. Bucks fascie virker i begynnelsen som en barriere, men etter hvert vokser tumor gjennom og infiltrerer corpora cavernosa.

Peniskreft kan metastasere lymfogent til lymfeknuter i lyskene i alle stadier (også cis), men det vanligste er at det foreligger infiltrerende kreft før den metastaserer. Krefttypen kan årsake hematogene metastaser, men det er ikke typisk og forekommer sjeldent.

Det typiske er at spredning skjer til lymfeknuter i lyskene, og der kan kreften etablere seg som en stor metastasesvulst før den sprer seg videre lymfogent til de intrapelvine lymfeknuter. Den kan på ny stoppe opp før den metastaserer videre. Dette er terapeutisk viktig å være klar over.

Fjernmetastaser ses vanligvis i lunger og lever, men forekommer også i ben, hjerne og hud.

Primærtumor i urinrør, prostata, blære og rectum kan metastasere til penis.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020