oncolex logo
Utskriftsdato (28.9.2020)

Komplikasjonsbehandling ved peniskreft

Både kjemo- og stråleterapi gir bivirkninger i varierende grad. Det er ofte nødvendig å sette i gang støttebehandling for å få full effekt av behandlingen og/eller redusere plager pasienten opplever.

Kjemoterapi kan medføre

Stråleterapi kan medføre

  • Diaré og i noen grad kvalme.
  • Akutt diaré kan vanligvis kontrolleres med Imodium®.
  • Kvalme, kan behandles med Afipran®.
  • Hudsårhet