oncolex logo
Utskriftsdato (28.10.2020)

Behandling av peniskreft

Når tumortype og stadium er diagnostisert kan behandling bestemmes. European Association of Urology (2009) har retningslinjer for behandling av peniskreft (5). Ved Radiumhospitalet følges i prinsippet disse retningslinjene.

 

Retningslinjer for behandling av peniskreft (oversatt til norsk)

 

 

Tumor- stadium Behandling Anbefalinger
Anbefalt Mulig Utprøvende
Primærtumor Organbevarende behandling Primær/residiv
PeIN, Ta-1 G1-2
T1 G3, T ≥ 2 (pasienter egnet for surveillance) med metastase til < 50 % av lymfeglandler Etter kjemoterapi avhengig av tumorrespons
Total/partiell amputasjon Primær/residiv
T1 G3, T ≥ 2
Primær/residiv Ta-1 G1-2
(organbevarende behandling ikke mulig)
 
Stråleterapi Infiltrerende tumor
< 4 cm
Primær T1-2 < 4 cm
(Pasient nekter amputasjon)
I kombinasjon med kjemoterapi
Regional (ikke-palpable lymfeglandler) Surveillance (Oppfølging og kontroll) PeIN, Ta G1-2, T1 G1, T1 G2 overflatisk infiltrasjon T2 G2-3 (hvis pasient ønsker og er egnet) Negativ dynamisk sentinel node
Modifisert LND1 T1 G2 metastase til lymfeglandler eller karinfiltrasjon, T1G3 eller alle T2. T1 G2 med ingen karinfiltrasjon, ikke papillær vekst (pasienter ikke egnet for "follow-up". Påvist dynamisk sentinel node
Regional (palpable lymfeglandler) LND2 Metastase til lymfeglandler ved primærdiagnose eller positive lymfeglandler etter "follow-up". Adjuvant kjemo- eller stråleterapi (> 1 positiv lymfeglandel). Ensidig lymfeglandeltoilette på glandelsiden (sykdomsfri intervall > 3-6 måneder)   
Kjemoterapi + LND3 Fiksert lyskeglandelpaquette, intrapelvine glandler > 2 cm (pasienter egnet for kjemoterapi)       
Stråleterapi4 + LND     Infiltrert lymfeglandelpaquette (pasienter ikke egnet for kjemoterapi)   
Fjernmetastaser       Kjemo- eller palliativ terapi (avhengig av performance status, alder osv.)   

LND = lymfeglandeltoilette
1. Modifisert LND kan bli utvidet til radikal LND i tilfeller der det foreligger positiv frysesnittdiagnostikk
2. Ved unilaterale ikke-palpable glandler på den motsatte side kan modifisert LND gjennomføres. Intrapelvin LND gjøres bare hvis det er > 1 lyskeglandel med metastaser
3. Kjemoterapi bør diskuteres med onkologer og anbefales bare i forbindelse med klinisk utprøving
4. Stråleterapi gir usikre resultater og høy morbiditet i kombinasjon med kirurgi