oncolex logo
Utskriftsdato (19.10.2020)

Diagnostikk av peniskreft

50 % av pasientene har hatt symptomer i ett år før diagnosen stilles og tumorrettet behandling kan starte. Mange tidlige symptomer likner benigne lesjoner som lett kan føre til forsinkelser i diagnosen.

Hos pasienter med forandringer på penis som ser benigne ut, og som ikke responderer på kortvarig konservativ behandling, skal det alltid tas biopsi. Den bør være så dyp at man kan uttale seg om dybdeinfiltrasjon (T-stadium). Dette er enkle stansebiopsier og kan gjøres av alle leger.
Hvis det foreligger fimose, må det samtidig med biopsien utføres radikal circumsisjon.

Utredning ved påvist kreft

  • Klinisk vurdering av primærtumor:
  • Tumorens største diameter angis i millimeter og infiltrasjonsdybde angis.
  • Legg en plan for kirurgi og pasienten informeres om planlagt behandling.

Utredning av regional spredning

Spredning av peniskreft skjer først og fremst lymfogent til lyskeglandler og videre til de intrapelvine lymfekjertler. Lymfeglandelspredning må diagnostiseres så tidlig som mulig, da det har avgjørende betydning for kurasjonsraten.

  • Palpasjon i lyskene. Klinisk forstørrede lyskeglandler kan være reaktive.
  • Ultralyd av lymfeknuter med finnålscytologi gjøres dagen før planlagt kirurgi.
    Vaktpostlymfeknute (sentinel node) for peniskreft er beliggende nær forgreningen av vena epigastrica superficialis og vena saphena magna I de siste  7  årene er det blitt utført sentinel node med isotoper (Dynamic sentinel node biopsy). Dette er en gevinst for pasientene, metoden er kirurgisk minimal og har lite komplikasjoner. Biopsi fra vaktpostlymfeknutene tas vanligvis i forbindelse med kirurgi av primærtumor. Foreligger kreft i biopsiene gjøres et utvidet lymfeknutetoilette som seanse 2.  
  • Ved mistanke om metastaser til intrapelvine lymfeknuter ved CT bekken gjøres robotassistert laparoskopisk iliacalt glandeltoalett.