På grunn av manglende kapasitet ser vi oss dessverre nødt til å ta ned Oncolex.no. Hvis dette skaper et problem for deg, ta kontakt på Hege.moland@icgi.no