oncolex logo
Utskriftsdato 24.10.2020

Prognose for prostatakreft

Det naturlige forløp for ubehandlet prostatakreft er lokal vekst uten symptomer. Etter en tid (ofte flere år) gir sykdommen lokale plager, enten på grunn av størrelsen eller ved at den infiltrerer området rundt kjertelen eller omliggende organer, eller infilterer gjennom urinrøret. I prinsipp kan alle typer prostatakreft metastasere til lymfeknuter og eventuelt videre til skjelett eller andre organer. Tidsforløpet for en slik utvikling er helt avhengig av tumortypen. Ved Gleasonscore ≤ 6 kan utviklingen ta 10–20 år eller lenger. Ved Gleasonscore ≥ 8 kan sykdommen metastasere før den kan påvises i prostata. 

Flere faktorer er vist å være av betydning i vurdering av sykdomsprognose, herunder PSA, Gleasonscore og T-stadium. Risiko for residiv kan kalkuleres med nomogrammer basert på serum PSA, Gleasonscore og T-stadium.

 

Risikostratifisering (EAU guidelines 2012 )

Risikogruppe PSA Gleason score Kliniske funn
Lav risiko ≤ 10 mg/dL  ≤ 6   ≤ T2a
Intermediær risiko > 10 < 20mg/dl = 7 = T2b-T2c
Høy risiko PSA ≥ 20 8-10  ≥ T3a

 

Etter kurativ behandling, uansett behandlingstype, overlever 80 % av pasientene med organlokalisert sykdom de første 5 årene. Det tilsvarende tall er cirka 75 % for pasienter med lokalavansert sykdom. Gjennomsnittlig overlevelse for pasienter med fjernmetastaser ved diagnosetidspunktet er 3 år, men her har også tumortypen (Gleasongrad og -score) betydning.

For inntil 30 år siden var hele 70–75 % av all påvist prostatakreft lokalavansert (T > 2) eller metastaserende sykdom. Innføringen av PSA-undersøkelse (se diagnostikk) har ført til at prosenten med hensyn til sykdommens T-stadium når den påvises, har endret seg til 75 % lokalisert sykdom (T ≤ 2).

 

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med prostatakreft, i prosent etter stadium og diagnoseperiode 1979–2018.

Kilde: Kreftregisteret