oncolex logo
Utskriftsdato 24.10.2020

Stadier ved prostatakreft

Tumorklassifikasjonen gjelder kun for adenokarsinomer. Urotelcancer (Transitional cell carcinoma) klassifiseres som tumor i urethra (1).

TNM-systemet betegner hvor utbredt sykdommen er på det tidspunktet den påvises. "T" betegner utbredelsen av den lokale tumor i og omkring prostata. "N" (node) uttrykker om det er spredning til lymfeknuter. "M" uttrykker fjernmetastaser.

TNM-klassifikasjonen skiller mellom klinisk klassifisering (TNM) og patologisk klassifisering (pTNM). TNM baserer seg på klinisk undersøkelse ved primærutredning. Denne omfatter bimanuell utpalpering av prostata (helst i kort narkose), transrektal ultralyd (TRUS) og eventuelt andre billeddiagnostiske undersøkelser (CT, MR), avgrensningsbiopsier og glandelstaging. I følge internasjonal TNM-standard teller ikke TRUS og MR med i klassifikasjonen, men TRUS er et godt supplement ved stadiebestemmelsen. MR vil sannsynligvis utvikles etter hvert, men i dag er det ikke dokumentert at MR har stor verdi. T1 og T2 tilsvarer lokalisert sykdom. T3 og T4 tilsvarer lokalavansert sykdom. TX: Primærtumor ikke vurdert.

TNM

T0: Primærtumor ikke påvist

T1: Ingen tumor påvisbar med palpasjon, ultralyd eller annen radiologisk metode, men cancer er påvist ved prostatabiopsier.

  • T1a: Tumor i ≤ 5 % av undersøkt vevsmateriale ved TUR-P 
  • T1b: Tumor i > 5 % av undersøkt vevsmateriale ved TUR-P
  • T1c: Tumor påvist ved nålebiopsi (for eksempel på grunn av forhøyet PSA)

 T2: Palpabel eller synlig tumor begrenset til prostatakjertelen.

  • T2a: Tumor omfatter ≤ ½ av en lobe
  • T2b: Tumor omfatter > ½ av en lobe
  • T2c: Tumor bilateralt

 


T3:
 Ekstrakapsulær tumorvekst
NB: Innvekst i apex prostatae eller inn i (men ikke gjennom) prostatakapselen klassifiseres som T2. 

  • T3a: Ekstrakapsulær tumorvekst (unilateral eller bilateral), inkludert mikroskopisk innvekst i blærehals
  • T3b: Tumorinnvekst i vesicula seminalis

 


T4:
Tumor er fiksert til eller vokser inn i nærliggende strukturer (urinblæren, analsfinkter, rektum, levatormuskulatur og/eller er fiksert til bekkenveggen).

 

N0: Ingen spredning til lymfeknuter påvist

N1: Regional lymfeknutespredning

M0: Ingen fjernmetastaser påvist

M1: Fjernmetastaser