Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Transuretral reseksjon av prostata (TUR-P) ved kreft

Forberedelser

  • Urin til bakteriell undersøkelse

Ved eventuell urinveisinfeksjon skal pasienten antibiotikabehandles pre-, per- og postoperativt.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020