Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Transuretral reseksjon av prostata (TUR-P) ved kreft

Gjennomføring

Inngrepet gjøres i spinalanestesi eller generell anestesi. Pasienten ligger i benholdere.

 • Vask perineum og genitalia eksterna med klorhexidin.
 • Dekning med mulighet for rektal eksplorasjon peroperativt
 • Sett Xylocain-gel® i urethra.
 • Før resektoskopet visuelt guidet inn i urinblæren.
 • Inspiser blæren for patologiske funn.
 • Inspiser størrelsen på prostata og eventuelt tumorgjennombrudd.
 • Inspiser urethra pars prostata helt ned til kolikkel.
 • Reseser vev i urethra pars prostata. Reseser vev tilstrekkelig for en god kanal ned til kolikkel. OBS: Ved tumorinfiltrasjon mot sfinkterapparatet kan overdreven reseksjon føre til inkontinens.
 • Under reseksjonen blir vevsbitene lagret inne i blæren. Sårflaten vil alltid blø. Det er derfor helt nødvendig å ha skylling i det området man arbeider for å beholde godt overblikk. All skyllevæske samles i urinblæren. Når blæren er full må man trekke reseksjonsinstrumentet ut av resektoskopet for å slippe skyllevæske med blod ut. Alternativt kan man benytte et suprapubisk kateter for å drenere skyllevæske under hele inngrepet.
 • Kontinuerlig hemostase under inngrepet
 • Tøm blæren for resesert vev ved hjelp av evakuator. Gjenværende vevsbiter kan skape komplikasjoner for pasienten.
 • Kontroller hemostase.
 • Legg inn 3-veiskateter for kontinuerlig skylling.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020