Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Transuretral reseksjon av prostata (TUR-P) ved kreft

Oppfølging

Gjennomskylling med 3-veiskateter i cirka 1 døgn, avhengig av blødning. Er det ikke pågående blødning fjernes kateteret etter 1 døgn. Hvis pasienten har spontan vannlating og residualurin < 50 ml kan pasienten skrives ut. Hvis pasienten hadde urinveisinfeksjon da inngrepet ble gjennomført skal han antibiotikabehandles i cirka 1 uke etter resistensundersøkelser.

Komplikasjoner

  • Per- og postoperative blødninger (vanlig på grunn av tumors kar-rikdom). Hvis koagulert blod samles i blæren må det gjøres evakuering
  • Infeksjoner
  • Inkontinens (sjelden, men kan forekomme ved tumorinfiltrasjon ned i sfinkterområdet)

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020