oncolex logo
Utskriftsdato (24.10.2020)

Komplikasjonsbehandling ved prostatakreft

Både kjemo- og stråleterapi gir bivirkninger i varierende grad. Det er ofte nødvendig å sette i gang støttebehandling for å få full effekt av behandlingen og/eller redusere plagene.

Bivirkninger ved kjemoterapi

  • Kvalme i varierende grad. God profylakse og behandling er vesentlig.
  • Påvirkning av benmargsfunksjonen, især granulocytopoesen. Dette kan i noen tilfeller medføre behov for stimulasjon av denne for å kunne gjennomføre relevant behandling.
  • Nyreskade

Bivirkninger ved stråleterapi

  • Diaré og i noen grad kvalme.
  • Akutt diaré kan vanligvis kontrolleres med Imodium®.
  • Kvalme, kan behandles med Afipran®.
  • Hudsårhet