Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Ultralydveiledet histologisk biopsi fra prostata

Forberedelser

Transrektal biopsi

  • Antibiotikaprofylakse

Transperineal biopsi

  • Teip opp scrotum
  • Vask perineum med farget klorhexidin

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020