Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Ultralydveiledet histologisk biopsi fra prostata

Gjennomføring

Transrektal biopsi   

 • Lokalbedøv området ultralydveiledet med tynn nål i området rundt prostatakapselen.
 • Fyll kondomen med gel og tre den på ultralydproben.
 • Før ultralydproben inn i rektum.
 • Kartlegg prostata og mål volum.
 • Lokaliser suspekt område i prostata ved hjelp av ultralyd.
 • Før nålen ultralydveiledet inn til ønsket område i prostata.
 • Trekk av biopsipistolen slik at prøven tas.
 • Ta 4–6 biopsier fra hver prostatalapp i et systematisk mønster
 • Legg biopsiene i separate prøveglass med formalin.

Transperineal biopsi

 • Kortvarig narkose
 • Fyll kondomen med gel og tre den på ultralydproben  
 • Før ultralydproben inn i rektum.
 • Kartlegg prostata og mål volum.
 • Lokaliser suspekt område i prostata ved hjelp av ultralyd  
 • Nålen stikkes inn perinealt 
 • Før nålen ultralydveiledet inn i ønsket område i prostata.
 • Trekk av biopsipistolen slik at prøven tas.
 • Ta 5–10 biopsier fra hver prostatalapp i et systematisk mønster
 • Legg biopsiene i separate prøveglass med formalin.  

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020