Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Ultralydveiledet histologisk biopsi fra prostata

Oppfølging

Prøvesvar foreligger etter cirka 14 dager. Ved konstatert prostatakreft får pasienten tilbud om videre utredning og behandling.

Observasjoner

  • Feber og/eller frysninger (bakteriemi)
  • Blod i urin, avføring eller sæd er normalt.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020