Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Ultralydveiledet histologisk biopsi fra prostata

Generelt

Biopsi av prostata gjøres for å diagnostisere prostatakreft, og for å bedømme omfang og lokalisering av tumor.

Histologisk biopsi inngår i tillegg til digital rektal eksplorasjon (DRE), transrektal ultralyd (TRUS) og glandelstaging, i undersøkelsene som gjøres for å bestemme T-stadium. Tumortypen (Gleasonscore) vurderes av patologen på bakgrunn av biopsimaterialet.

Biopsien tas vanligvis transrektalt med lokalbedøvelse. I spesielle tilfeller gjøres perineale biopsier i kortvarig narkose.

Indikasjoner for biopsi

  • Palpable funn ved DRE
  • Normal DRE og TRUS, men forhøyet serum-PSA (> 3–4 ng/ml)

Mål

Diagnostisk

  • Bekrefte kreft i prostata 
  • Bestemme T-stadium

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020